Andmevahetus krediidihaldusega

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search

Sissejuhatus

Lehel leiab ülevaate krediidihalduse kliendi ja Creditinfo andmevahetusest. Dokumendi sihtgrupiks on tarkvaraarendajad.

Deebitoride andmed

Krediidihalduse teenuse pakkumiseks on Creditinfol vaja andmeid klientide (edaspidi deebitoride) kontaktandmete ning maksmata arvete kohta. Andmed tuleb edastada debtors_info XML formaadis, mille XML skeem asub aadressil http://www.krediidiinfo.ee/schemas/kh/debtors_info.xsd.


Vaata lisaks:
debtors_info_example.xml - näidisfail deebitoride andmetega.
debtors info.png - deebitoride andmete XML faili struktuuri diagramm.

Kordusarved

Kui krediidihalduse klient soovib, et krediidihaldus väljastaks deebitoridele ka kordusarveid, siis on vaja krediidihaldusesse saata eraldi kõik uued arved. Arved tuleb saata Eesti e-arve XML formaadis.

Deebitori krediidijärelvalve raport

Creditinfost on võimalik pärida krediidijärelvalve raportit deebitori kohta. Raport sisaldab lisaks krediidihalduri hinnangule ka krediidihalduse toimingute ajalugu.

Raportit saab pärida KiCreditManagement liidese kaudu.

Andmevahetus

Krediidihaldusesse saab saata faile kas SOAP- või veebiliidese kaudu.

Sõltumata liidesest peavad faili nimed järgmima kindlaid reegleid. Vastavalt sisule peab failidel olema kindel prefix ning korrektne laiend.

Faili nimi on kujul <prefix><reference>.<extention>

  • <prefix> - Deebitori andmete korral cm_debtorsinfo__, arvete faili korral cm_invoices__.
  • <reference> - Faili saatja unikaalne identifikaator. Kasutatakse probleemide korral, et tuvastada või viidata konkreetsele failile.
  • <extention> - kui tegemist on XML failiga, siis on laiendiks xml. Kui fail on pakitud zip-is, siis on faili laiendiks zip. zip failis oleva XML faili nimi peab olema sama, mis zip faili nimi (laiend peab muidugi olema .xml).


Näide 1: Deebitoride andmete fail.

cm_debtorsinfo_1.xml, cm_debtorsinfo_2.xml

Näide 2: Arvete failid. <reference> väärtuseks on kasutatud sama kuupäeva, mis päeval tehtud arveid fail sisaldab.

cm_invoices__20071025.xml, cm_invoices__20071026.xml.xml

KiDocExchange

KiDocExchange on Creditinfo SOAP liides failide edastamiseks Creditinfosse. Liidest on võimalik integreerida infosüsteemidesse.

Creditinfo failiedastuskeskkond

Creditinfo failiedastuskeskkond on veebiliides failide saatmiseks Creditinfosse. Leht asub aadressil https://services.krediidiinfo.ee/file_upload.php ning selle kasutamiseks on vaja kas kasutajanime ja parooli või sertifikaati. Täpsema info saamiseks võtke ühendust klienditoega.