KiCompanyBasic Delphis

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search

Delphi 2007-s on olemas vahendid veebiteenuste lihtsaks integreerimiseks. Järgnevalt väike juhend, kuidas kasutada Delphis KiCompanyBasic liidest.

 • Loome uue projekti. File->New->VCL Forms Application - Delphi for Win32
 • Salvestame projekti ja peavormi. File->Save Project As... Peavormi faili nimeks pane Main.pas ja klõpsa nupule Save. Projekti nimeks kibasic ja klõpsa uuesti Save.
 • Genereerime WSDL faili põhjal teegi, kus on sees meetodid KiCompanyBasic teenusega suhtlemiseks. Menüüst File->New->Other... avanenud aknas valida vasakpoolsest menüüst WebServices ja klõpsata parempoolses osas ikoonile WSDL Importer.

Delphi WSDL Importer.jpg

 • Avaneb aken WSDL Import Wizard. Sisesta Location of WSDL File or URL: tekstikasti KiCompanyBasic WSDL faili asukoht: http://services.krediidiinfo.ee/KiCompanyBasic.wsdl. Vajuta nupule Next ning järgmisena nupule Finish.
 • Salvesta loodud fail nimega KiCompanyBasicService.pas.
 • Mine tagasi alguses loodud vormile (Main.pas). Vali menüüst File->Use Unit.... Avanenud aknas tee aktiivseks KiCompanyBasic ja vajuta nupule OK.

Delphi Use Unit.jpg

 • Lohista Tool Palette paneelilt vormi peale komponendid TEdit ja TButton.

Delphi KiCompanyBasic Vorm.jpg

 • Tee topeltklõps vormil oleval nupul Button1. Avaneb koodredaktor.
 • Sisesta meetodisse TForm2.Button1Click järgmine kood:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Client: KiCompanyBasic;
 CompanyName: String;
begin
 Client := GetKiCompanyBasic;
 CompanyName := Client.getName(Edit1.Text);
 if CompanyName <> '' then
  ShowMessage(CompanyName)
 else
  ShowMessage('Sisestatud äriregistri koodile vastavat ettevõtte nime ei leitud!');
end;
 • Vali menüüst Run->Run. Pärast kompileerimist käivitub programm.
 • Sisesta tekstikasti ettevõtte äriregistrikood (näiteks 10256137) ja vajuta nupule Button1. Programm kuvab ettevõtte nime, mille registrikood sisestati (10256137 korral CREDITINFO EESTI AS).

Delphi KiCompanyBasic Result.jpg


Ja ongi kõik :)