KiConsumerCredit

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search

Tutvustus

KiPositiveRegister on Creditinfo SOAP protokollil põhinev veebiteenus, mille vahendusel Osalejad vahetavad omavahel ja haldavad tarbijate olemasolevad ja täidetud kohustused.

WSDL

KiPositiveRegister WSDL asub aadresslil https://services.krediidiinfo.ee/wsdl/KiPositiveRegister.wsdl.

Meetodid

getMembers

Krediidikohustuste Andmevahetussüsteemiga liitunud Osalejate andmete pärimine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: returnAll xs:boolean True, kui soovitakse saada kõiki osalejate nimekirja. False, kui soovitakse saada osalejate nimekirja, kes ei nõua digitaalselt allkirjastatud nõusolekut krediiditaotleja poolt. Vaikimisi väärtus True.
Väljundparameeter: members xs:string vastus XML formaadis. XML skeem aadressil http://www.krediidiinfo.ee/schemas/services/positive_register/members.xsd.


getCreditors


setAgreement

Krediiditaotlejalt saadud digitaalselt allkirjastatud nõusoleku faili edastamine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: requestID xs:string Meetodi getMembers tulemusena saadud päringu identifikaator (request_id).
content xs:base64Binary Base64 abil kodeeritud digitaalselt allkirjastatud nõusoleku faili sisu.
Väljundparameeter: resultCode xs:int Kui 0, siis nõusoleku faili edastamine õnnestus. Negatiivsete väärtuste korral on faili edastamine ebaõnnestunud ning tegemist on veakoodiga.


getConsumerData

Krediiditaotleja kohta andmete pärimine Osalejate andmekogudest.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: consumerIdentCode xs:string Krediiditaotleja isikukood.
Sisendparameetrid: requestID xs:string Meetodi getMembers tulemusena saadud päringu identifikaator (request_id).
Väljundparameeter: data xs:string vastus XML formaadis. XML skeem asub aadressil http://www.krediidiinfo.ee/schemas/services/positive_register/consumer_data.xsd.

getLoans


add

Tarbijakrediidi registreerimine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: consumerIdentCode xs:string Krediidisaaja isikukood.
contractNo xs:string Osaleja ja Krediidisaaja vahel sõlmitud Tarbijakrediidilepingu number
type xs:int Krediidi liik. Võimalikud väärtused: 0 - tagatisega laen, 1 - järelmaks, 2- tagatiseta laen, 3 - liising, 4- krediitkaart
beginDate xs:date Tarbijakrediidilepingu kehtivuse alguskuupäev
endDate xs:date Kuupäev, millal Tarbijakrediit tuleb tagastada
sum xs:decimal Krediidisaajale väljamakstud või väljamaksmisele kuuluv maksimaalne Tarbijakrediidi summa
balance xs:decimal Tarbija kohustuse suurus Osalejate ees Osaleja andmekogu viimase uuenduse seisuga
unpaidSum xs:decimal 7 päeva üle maksetähtaja hilinenud maksete summa
currency xs:string Tarbijakrediidi valuuta
schedulePayments schedulePaymentsType Järgmise või lähima kolme väljamakse summa ja tähtaeg
recordDateTime xs:dateTime Aeg, mis seisuga on andmed
Väljundparameeter: resultCode xs:int Kui 0 siis tarbijakrediidi registreerimine õnnestus. Negatiivsete väärtuste korral tarbijakrediidi registreerimine ebaõnnestus ning tegemist on veakoodiga.

SchedulePaymentsType.png

update

Tarbijakrediidi andmete uuendamine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: consumerIdentCode xs:string Krediidisaaja isikukood.
contractNo xs:string Osaleja ja Krediidisaaja vahel sõlmitud Tarbijakrediidilepingu number
endDate xs:date Kuupäev, millal Tarbijakrediit tuleb tagastada
balance xs:decimal Tarbija kohustuse suurus Osalejate ees Osaleja andmekogu viimase uuenduse seisuga
unpaidSum xs:decimal 7 päeva üle maksetähtaja hilinenud maksete summa
schedulePayments schedulePaymentsType Järgmise või lähima kolme väljamakse summa ja tähtaeg
recordDateTime xs:dateTime Aeg, mis seisuga on andmed
Väljundparameeter: resultCode xs:int Kui 0 siis tarbijakrediidi andmete uuendamine õnnestus. Negatiivsete väärtuste korral tarbijakrediidi andmete uuendamine ebaõnnestus ning tegemist on veakoodiga.

SchedulePaymentsType.png

delete

Tarbijakrediidi andmete kustutamine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: consumerIdentCode xs:string Krediidisaaja isikukood.
contractNo xs:string Osaleja ja Krediidisaaja vahel sõlmitud Tarbijakrediidilepingu number
Väljundparameeter: resultCode xs:int Kui 0 siis tarbijakrediidi andmete kustutamine õnnestus. Negatiivsete väärtuste korral tarbijakrediidi andmete kustutamine ebaõnnestus ning tegemist on veakoodiga.