KiCreditManagement

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search
Flag of the United Kingdom.svg In English


Tutvustus

KiCreditManagement on Creditinfo SOAP protokollil põhinev krediidihalduse veebiteenus.

WSDL

KiCreditManagement WSDL asub aadresslil http://services.krediidiinfo.ee/KiCreditManagement.wsdl.


Meetodid

getOverview

Kliendi kohta krediidihalduri krediidihinnangu ja krediidijärelvalve ajaloo pärimine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: clientCode xs:string Kliendi kood kreeditori infosüsteemis.
Väljundparameeter: xml xs:string vastus XML formaadis. XML skeem asub aadressil http://www.krediidiinfo.ee/schemas/kh/debtor_cmdata.xsd. Vaata näidisfaili: debtor_cmdata_example.xml. Kui päritavat klienti ei ole krediidihalduse andmebaasis, siis on päringu tulemuseks saadav XML-is märgendi debtor sisu tühi (vt näidist)!


sendProceedingInfo

Kliendi kohta info edastamine krediidihaldusesse.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: clientCode xs:string Kliendi kood kreeditori infosüsteemis.
text xs:string teate sisu vaba tekstina.
type xs:int teate tüübi kood. Võimalikud väärtused:
 • 13 - kreeditori info,
 • 20 - inkasso info (mõeldud kreeditori inkasso partneritele).

Kui Creditinfoga pole teisiti kokku lepitud, siis kasutada väärtuseks 13.

Väljundparameeter: resultCode xs:int kui päring õnnestub, siis on väärtuseks 0. Kui väärtus on negatiivne, siis on tegemist vea koodiga. Veakoodi võimalikud väärtused (võib tulevikus juurde tulla):
 • -20201 - parameetrile clientCode vastavat klienti krediidihaldusest ei leitud. Kas kliendikood on vigane või siis ei ole kreeditor antud kliendi infot krediidihaldusesse saatnud.
 • -20202 - kasutatud parameetri type väärtust ei ole lubatud kasutada.

Arendamine

Liidese integreerimiseks vajaliku arenduse jaoks on tehtud näidiskasutaja:

 • Autentimise meetod: Basic Authentication
 • Kasutajanimi: 30546
 • Parool: soapdemo

Näidiskasutaja korral saab meetodi getOverview parameetril clientCode olla vaid kolm järgmist väärtust:

 • full - tagastatakse näidis-XML, kus on täidetud kõik märgendid
 • minimal - tagastatakse näidis-XML, kus on täidetud minimaalsed väljad.
 • none - tagastatakse tühi XML, mis tagastatakse juhul, kui päritav klient ei ole Creditinfo krediidihalduse andmebaasis.


Näide PHP-s

<?php
/**
 * Example of using Creditinfo AS SOAP interface KiCreditManagement. 
 * 
 * In this example the demo username and password is used so there is no need
 * to contact with Creditinfo AS in order to run this program.
 * 
 * @link http://services.krediidiinfo.ee/wiki/index.php/KiCreditManagement
 * @author Rait Kapp <rait.kapp@experian.com>
 * @created 16.09.2010
 */
$wsdl_url = 'http://services.krediidiinfo.ee/KiCreditManagement.wsdl';
$params = array('location'   => 'https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCreditManagement'
       , 'login'    => '30546' // <-- username. Make sure username is string type (PHP bug?).
       , 'password'  => 'soapdemo'  // <-- password
      );
    
$client = new SoapClient($wsdl_url, $params);

$clientCode = 'full'; // 'full' is demo client code
$xml = $client->getOverview($clientCode);

print_r($xml);

?>