Masspäring

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search
Flag of the United Kingdom.svg In English


Tutvustus

Masspäringud võimaldavad pärida Creditinfost andmeid mitme ettevõtte või isiku kohta korraga. Masspäring saab teha saates ja vastuvõttes faili. Iga masspäringu faili struktuur ja andmete koosseis on eraldi kokkulepe. Creditinfosse tuleb saata kokku lepitud ajal päringufaili, kus see töödeldakse ning saadetakse vastus. Päringu- ja vastusfaili nimed tuleb kokku leppida.


Failide edastamine ja vastuvõtmine

Creditinfosse saadetava faili nimi peab olema kujul:

req_<Creditinfo_toote_kood>_<unikaalne_id>.xml.zip
  • <Creditinfo_toote_kood> - Creditinfoga kokkulepitud toode, mille alusel koostatakse vastus fail.
  • <unikaalne_id> - kliendi poolt määratud unikaalne identifikaator, millega eristatakse faile üksteisest. Näiteks päringufaili genereerimise aeg.


Näide:

req_RAX99999AE_20170101.zip


Creditinfo vastusfaili kuju:

resp_<Creditinfo_toote_kood>_<unikaalne_id>.zip
  • <Creditinfo_toote_kood> - Creditinfoga kokkulepitud toode, mille alusel koostatakse vastus fail.
  • <unikaalne_id> - kliendi poolt määratud unikaalne identifikaator, millega eristatakse faile üksteisest. Näiteks päringufaili genereerimise aeg.


Näide:

resp_RAX99999AE_20170101.zip


Failiedastusmeetodid

KiDocExchange

KiDocExchange on Creditinfo SOAP liides failide edastamiseks Creditinfosse. Liidest on võimalik integreerida infosüsteemidesse. Liidese kasutamiseks on vaja kasutajanime ja parooli ning KiDocExchange liidese kasutamise õiguseid.

Creditinfo failiedastuskeskkond

Creditinfo failiedastuskeskkond on veebiliides failide saatmiseks Creditinfosse. Liides asub aadressil https://services.krediidiinfo.ee/filestore.php ning selle kasutamiseks on vaja kasutajanime ja parooli ning liidese kasutamise õiguseid.


Testimine