Debtor cmdata example.xml

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<debtor xmlns="http://www.krediidiinfo.ee/schemas/kh/debtor_cmdata.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <name>TEST KLIENT</name>
    <client_code>KL0984092</client_code>
    <id>0000000</id>
    <credit_risks>Viimased kaks majandusaasta aruannet äriregistrile esitamata. Arve on maksmata rohkem kui 45 päeva.</credit_risks>
    <credit_advice code="NEGATIVE" date="2007-11-20">Mitterahuldavad maksekombed. Maksehäire tekkimine: 25.11.2005, võlg summas 10 001 - 50 000, päritolu inkasso.</credit_advice>
    <credit_limit currency="EEK">10000</currency>
    <cm_history period="360">
        <cm_entry>
            <registred>2007-06-08T15:19:53</registred>
            <type code="16">info</type>
            <description>Esitatud kohtule menetluskulude kindlaksmääramise taotlus.</description>
        </cm_entry>
    </cm_history>
</debtor>