KiCreditRiskManagement

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search
Flag of the United Kingdom.svg In English


Tutvustus

KiCreditRiskManagement on Creditinfo SOAP protokollil põhinev krediiriskide halduse veebiteenus. Teenuse sisu - http://www.krediidiinfo.ee/index.php?m=49

WSDL

KiCreditRiskManagement WSDL asub aadresslil http://services.krediidiinfo.ee/KiCreditRiskManagement.wsdl.


Meetodid

start

Ettevõtte lisamine krediidiriskide jälgimise alla.


Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: regCode xs:string Ettevõtte registrikood.
Väljundparameeter: resultCode xs:int kui päring õnnestub, siis on väärtuseks 0. Kui väärtus on negatiivne, siis on tegemist vea koodiga. Veakoodi võimalikud väärtused siin.


end

Ettevõtte krediidiriskide jälgimise lõpetamine. Teenuse lõpukuupäevaks määratakse järgneva kuu viimane päev, kui teenus on alustatud käesoleval kuul ning varem alustatud teenuse puhul käesoleva kuu viimane päev.


Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: regCode xs:string Ettevõtte registrikood.
Väljundparameeter: resultCode xs:int kui päring õnnestub, siis on väärtuseks 0. Kui väärtus on negatiivne, siis on tegemist vea koodiga. Veakoodi võimalikud väärtused siin.

getCreditRiskData

Ettevõtte krediidiriskide põhiandmete ja sündmuste pärimine.


Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: regCode xs:string Ettevõtte registrikood.
Väljundparameeter: xml xs:string vastus XML formaadis. XML skeem asub aadressil http://www.krediidiinfo.ee/schemas/services/KiCreditRiskManagement__getCreditRiskData.xsd. Vaata näidisfaili: KiCreditRiskManagement__getCreditRiskData.xml. Kui päritav ettevõte ei ole krediidiriskide jälgimise all, siis on päringu tulemuseks saadav XML-is märgendi company sisu tühi!

getEvents

Etteantud ajavahemikus (maksimaalselt 30 päeva) toimunud sündmuste pärimine.


Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: begin xs:date Alguskuupäev (ka), millest alates toimunud sündmusi soovitakse pärida.
end xs:date Lõpukuupäev (ka), milleni toimunud sündmusi soovitakse pärida.
Väljundparameeter: xml xs:string vastus XML formaadis. XML skeem asub aadressil http://www.krediidiinfo.ee/schemas/services/KiCreditRiskManagement__getEvents.xsd. Vaata näidisfaili: KiCreditRiskManagement__getEvents.xml.

Veakoodid

-20400 UNKNOWN

Tundmatu viga

-20401 INVALID_REGCODE

Vigane ettevõtte registrikood

-20402 SERVICE_ALREADY_ACTIVE

Ettevõte on juba krediidiriskide jälgimise all.

-20403 SERVICE_INACTIVE

Ettevõte ei ole krediidiriskide jälgimise all.

-20404 LONG_PERIOD

Liiga pikk ajavahemik, milles registreeritud andmeid soovitakse pärida.


Arendamine

Liidese integreerimiseks vajaliku arenduse jaoks on tehtud näidiskasutaja:

 • Autentimise meetod: Basic Authentication
 • Kasutajanimi: 30546
 • Parool: soapdemoNäide PHP-s

<?php
/**
 * Example of using Creditinfo Eesti AS SOAP interface KiCreditRiskManagement. 
 * 
 * In this example the demo username and password is used so there is no need
 * to contact with Creditinfo Eesti AS in order to run this program.
 * 
 * @link http://services.krediidiinfo.ee/wiki/index.php/KiCreditRiskManagement
 * @author Julia Parkkonen <julia.parkkonen@creditinfo.ee>
 * @created 04.06.2013
 */
$wsdl_url = 'http://services.krediidiinfo.ee/KiCreditRiskManagement.wsdl';
$params = array('location'   => 'https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCreditRiskManagement'
       , 'login'    => '30546' // <-- username. Make sure username is string type (PHP bug?).
       , 'password'  => 'soapdemo'  // <-- password
      );
    
$client = new SoapClient($wsdl_url, $params);

$regCode = '10256137'; 
$resultCode = $client->start($regCode);
if ($resultCode == 0) {
  echo "Ettevõte lisatud krediidiriskide jälgimise alla!";
}


$xml = $client->getCreditRiskData($regCode);
echo $xml;


$resultCode = $client->end($regCode);
if ($resultCode == 0) {
  echo "Ettevõte krediidiriskide jälgimine on lõpetatud!";
}


$xml = $client->getEvents('2013-01-01', '2013-01-07');
echo $xml;
?>