Veatöötlus

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search
Flag of the United Kingdom.svg In English

SOAP veateade

Kui serveris tekib päringu töötlemisel veaolukord (Exception), siis tagastab Creditinfo SOAP server alati SOAP veateate (Fault Element).


SOAP veateate näidis:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
	<SOAP-ENV:Body>
		<SOAP-ENV:Fault>
			<faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
			<faultstring>certificate not found</faultstring>
			<faultactor/>
			<detail>
				<errorcode>-10011</errorcode>
				<line_no>33</line_no>
			</detail>
		</SOAP-ENV:Fault>
	</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Kasutaja teavitamine vigadest

Märgendis faultstring on veateade inimesele loetaval kujul ning märgendis detail/errorcode on veakood.

Kui SOAP veateates on olemas detail/errorcode siis tekkis viga Creditinfo serveris. Kui detail/errorcode puudub, siis on enamasti tegemist Creditinfo serverist mittesõltuvates põhjustes.

Kui SOAP veateade on saadetud Creditinfo serveri poolt, siis tuleb lõppkasutajale alati kuvada nii veakood (errorcode) kui ka -teade (faultstring)!

Soovitav on kuvada teade järgmiselt:

Creditinfo veebiteenuse (<nimi>) päring ebaõnnestus!
[errorcode] faultstring 
Abi saamiseks võtke ühendust Creditinfoga telefonil 6659600.

<nimi> asemele panna veebiteenuse nimetus (KiDocExchange, KiReport vms). Enamasti on need vea põhjused Creditinfo poolt lahendatavad (näiteks puuduvad õigused mingi päringu tegemiseks vms).