Veebiteenuste silumine

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search
Flag of the United Kingdom.svg In English

Serveri testimine

Creditinfo SOAP serverisse on sisse ehitatud mõningad silumist ja serveri testimist hõlbustavad võimalused.

SOAP serverit saab kontrollida brauseris päringuga https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?ping.

Tulemuseks on vastus: KI SOAP server is working!


Võimalus on teha tühipäringut aadressiga https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?dummy_response. Päringu tulemuseks on standartne SOAP veateade kujul:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Body>
        <SOAP-ENV:Fault>
            <faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
            <faultstring>Bad Request. Can't find HTTP_RAW_POST_DATA [DUMMY RESPONCE]</faultstring>
        </SOAP-ENV:Fault>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Päringut saab kasutada arenduse esimeses faasis programmi või ühenduse testimiseks.

Veebiteenuste silumine

Mõningaid veebiteenuseid saab käivitada silumise režiimis. Silumise režiimis suhtleb server kliendiga, kuid kliendi poolt saadetud päringuid ei töödelda rakendusskeskkonnas vaid silumiseks loodud testkeskkonnas.

Silumise režiimis päringute jaoks tuleb veebiteenuse URL-i lõppu lisada parameeter debug.

Näiteks KiDocExchange liidese korral, mille URL on:

https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiDocExchange

KiReporti korral tuleks kasutada URL-i:

https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiReport&debug


NB! Silumise režiimis tehtavate päringute jaoks peab Creditinfo andma kasutajale vastava õiguse. Kui seda õigust ei ole, siis tekib pärimisel viga koodiga -20004.

Raportite silumine

Silumise režiimis tehtavate päringute jaoks peab Creditinfo andma kasutajale vastava õiguse, selleks pöörduge klienditeeniduse poole, kes annavad Teile testandmebaasiõigused. Silumise jaoks võib alati pärida raportid koodiga RAXXXE. RAXXXE päringute eest tasu ei võeta! Raporti RAXXXE XML skeem asub aadressil http://www.krediidiinfo.ee/schemas/report/RAXXXE.xsd.

Raportis on loodud märgendid kõigis skalaarsetes tüüpides, mida Creditinfo XML-ides kasutatakse. Raporti RAXXXE näidis:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<report xmlns="http//www.krediidiinfo.ee/schemas/report/RAXXXE.xsd">
  <date_tag>2007-10-23</date_tag>
  <date_time>2007-10-23T10:10:42</date_time>
  <int_tag>12345</int_tag>
  <decimal_tag>123456.789</decimal_tag>
  <string_tag>I am a string</string_tag>
  <codes_tag>&amp; ' &quot; &lt; &gt;</codes_tag>
  <est_character_tag>õ ä ö ü Õ Ä Ö Ü</est_character_tag>
  <subject_code>00000000</subject_code>
</report>


Märgendi subject_code väärtuseks on alati meetodi sisendparameetri subjectCode väärtus.

Veaolukorrad

Kui SOAP päring ebaõnnestub, siis server saadab tagasi vea teate ja koodi standartse SOAP veateatega. SOAP veavastuses on Fault märgend, mille alammärgendissedetails lisatakse täiendavat informatsiooni vea kohta.

  * Fault\details\errorcode - Vea kood
  * Fault\details\exception_name - Eriolukorra nimi
  * Fault\details\line_no - Rea number, kus veaolukord tekkis.

Vea koodist, exceptioni nimest ja rea numbrist on abi Creditinfo tehnilisel toel vea täpsema põhjuse tuvastamiseks.

Vea tekkimisel tasub veakoodi tähendust otsida kõigepealt veebiteenuse dokumentatsioonist, seejärel üldistest veakoodidest ning kui ikka veakoodi tähendust ei leita, pöörduda Creditinfo tehnilise toe poole.