Andmevahetussüsteemi X-tee liides

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search
Flag of the United Kingdom.svg In English


Tutvustus

POSR on andmevahetussüsteem, mille kaudu registri liikmeks olevad krediteerijad saavad eraisiku nõusolekul vahetada infot tema laenukohustuste kohta.

Käesolev dokument kirjeldab süsteemi poolt pakutavaid teenusi X-tee vahendusel.

Teenuste kasutamine toodangukeskkonnas

POSR süsteemi teenuste kasutamine eeldab, et osaleja on liitunud X-teega, paigaldanud ja seadistanud x-tee tervaserverit ning saanud liigipääsuõigused teenustele Creditinfolt.

Päringu edastamiseks toodangukkonda tuleb koostamisel kasutada päringu päises parameetri xRoadInstance väärtust "EE" ning saata päringu toodang x-tee turvaserverisse.

Teenuste kasutamine testkeskkonnas

Andmevahetussüsteemi testimine toimub x-tee testkeskonna vahendusel. Eelnevalt tuleb test-x-tee testkeskkonnaga liituda, paigaldada ja seadistada test-x-tee turvaserverit ning küsida ligipääsuõigused teenustele Creditinfolt.

Päringu edastamiseks testkeskkonda tuleb koostamisel kasutada päringu päises parameetri xRoadInstance väärtust "ee-test" ning saata päringu test-x-tee turvaserverisse.

Testida võimalik wsdl-s kirjeldatud teenused milledele ligipääs antud ning x-tee metateenused nagu "listMethods" ja "allowedMethods". Metateenustele ligipääsuõigusi ei anta.

WSDL

POSR süsteemi WSDL asub aadressil http://services.krediidiinfo.ee/posr.wsdl.

X-tee sõnum

X-tee päring on vastavalt teenuse kirjeldusele kas

 • SOAP ümbrik
 • või on MIME multipart/related stiilis, mille esimeses osas on SOAP ümbrik.

Vastus on SOAP ümbrik.

SOAP ümbrik koosneb päisest ja kehast.

SOAP ümbriku päis

SOAP ümbriku päises oleva info koosseis on määratud X-tee spetsifikatsiooni poolt.

SOAP ümbriku keha

SOAP ümbriku kehas oleva info koosseis on määratud käesoleva dokumendi poolt.

Päringu soap ümbriku näide

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
          xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd"
          xmlns:id="http://x-road.eu/xsd/identifiers"
          xmlns:posr="http://www.krediidiinfo.ee/services/posr"
          xmlns:rep="http://www.krediidiinfo.ee/schemas/positive_register/credit/v1/report.xsd">
  <SOAP-ENV:Header>
    <xrd:client id:objectType="SUBSYSTEM">
      <id:xRoadInstance>EE</id:xRoadInstance>
      <id:memberClass>COM</id:memberClass>
      <id:memberCode>00000000</id:memberCode>
      <id:subsystemCode>TEST</id:subsystemCode>
    </xrd:client>
    <xrd:service id:objectType="SERVICE">
      <id:xRoadInstance>EE</id:xRoadInstance>
      <id:memberClass>COM</id:memberClass>
      <id:memberCode>10256137</id:memberCode>
      <id:subsystemCode>POSR</id:subsystemCode>
      <id:serviceCode>getCreditReport</id:serviceCode>
      <id:serviceVersion>v1</id:serviceVersion>
    </xrd:service>
    <xrd:id>test</xrd:id>
    <xrd:userId>EE00000000000</xrd:userId>
    <xrd:protocolVersion>4.0</xrd:protocolVersion>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body>
    <posr:getCreditReport>
      <rep:subject>
        <rep:ident_code>00000000000</rep:ident_code>
      </rep:subject>
      <rep:signed_consent>TEST</rep:signed_consent>
      <rep:lang>et</rep:lang>
    </posr:getCreditReport>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Vastuse soap ümbriku näide

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
          xmlns:posr="http://www.krediidiinfo.ee/services/posr">
  <SOAP-ENV:Header>
    <xrd:client id:objectType="MEMBER" xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:id="http://x-road.eu/xsd/identifiers">
      <id:xRoadInstance>EE</id:xRoadInstance>
      <id:memberClass>COM</id:memberClass>
      <id:memberCode>00000000</id:memberCode>
      <id:subsystemCode>Test</id:subsystemCode>
    </xrd:client>
    <xrd:service id:objectType="SERVICE" xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:id="http://x-road.eu/xsd/identifiers">
      <id:xRoadInstance>EE</id:xRoadInstance>
      <id:memberClass>COM</id:memberClass>
      <id:memberCode>10256137</id:memberCode>
      <id:subsystemCode>POSR</id:subsystemCode>
      <id:serviceCode>getCreditReport</id:serviceCode>
      <id:serviceVersion>v1</id:serviceVersion>
    </xrd:service>
    <xrd:id xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd">test</xrd:id>
    <xrd:userId xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd">EE00000000000</xrd:userId>
    <xrd:issue xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd"/>
    <xrd:protocolVersion xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd">4.0</xrd:protocolVersion>
    <xrd:requestHash algorithmId="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512">Test</xrd:requestHash>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body>
    <posr:getCreditReportResponse>
      <credit_report xmlns:rep="http://www.krediidiinfo.ee/schemas/positive_register/credit/v1/report.xsd"
              xmlns:cid="http://www.krediidiinfo.ee/schemas/positive_register/credit/v1/identifiers.xsd">
		<rep:consumer_credits>
          <rep:consumer_credit>
		    <cid:type>
              <cid:code>CC</cid:code>
              <cid:name>Krediitkaart</cid:name>
            </cid:type>
			<cid:begin_date>2016-07-14</cid:begin_date>
			<cid:end_date>2017-07-14</cid:end_date>
			<cid:sum>200</cid:sum>
			<cid:balance>200</cid:balance>
			<cid:unpaid_sum>7</cid:unpaid_sum>
			<cid:currency>EUR</cid:currency>
			<cid:schedule_payments>
			  <cid:schedule_payment>
			    <cid:due_date>2016-10-22</cid:due_date>
				<cid:sum>100.0</cid:sum>
			  </cid:schedule_payment>
  		    </cid:schedule_payments>
            <cid:subjects> 
			  <cid:subject>
			    <cid:ident_code>00000000000</cid:ident_code>
			    <cid:role>
                  <cid:code>BRW</cid:code>
                  <cid:name>Krediidivõtja</cid:name>
                </cid:role>
			  </cid:subject>
            </cid:subjects>
			<cid:update_datetime>2017-01-01T03:00:00</cid:update_datetime>
		  </rep:consumer_credit>
        </rep:consumer_credits>
		<rep:inquiries>
          <rep:inquiry>
            <cid:datetime>2017-01-02T08:17:30</cid:datetime>
          </rep:inquiry>
		</rep:inquiries>
      </credit_report>
      <posr:fault xsi:nil="true"/>
    </posr:getCreditReportResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Teenused

Teenuste kasutamiseks peavad Osalejal olema õigused antud Creditinfo Eesti AS poolt.

generateConsent.v1

Teenuse abil koostatakse dokument pdf formaadis, mille digiallkirjastades annab krediiditaotleja nõusoleku tema krediidikohustuste kohta andmete pärimiseks.

Päringu soap ümbriku keha parameetrid

GenerateConsentReq.png

Vastuse soap ümbriku keha parameetrid

GenerateConsentResp.png

Teenuse testimine

Sisendparameetri ident_code väärtus on eksisteeriva isiku isikukood.

getMembers.v1

Andmevahetussüsteemiga liitunud Osalejate nimekirja pärimine, et kasutada see nõusoleku dokumendi tekstis.

Päringu soap ümbriku keha parameetrid

GetMembersReq.png

Vastuse soap ümbriku keha parameetrid

GetMembersResp.png

getCreditReport.v1

Krediiditaotleja krediidikohustuste kohta andmete pärimine Osalejate andmekogudest.

Päringu soap ümbriku keha parameetrid

GetSubjectPositiveData.png

Vastuse soap ümbriku keha parameetrid

GetSubjectPositiveDataResponse.png

Teenuse testimine

Sisendparameetri ident_code väärtus on eksisteeriva isiku isikukood.

Sisendparameetri signed_consent väärtus saab olla suvaline string kodeeritud base64-ga.

insertCredit.v1

Ühe tarbijakrediidi andmete registreerimine andmevahetussüsteemi andmebaasis.

Päringu soap ümbriku keha parameetrid

AddSubjectPositiveData


Vastuse soap ümbriku keha parameetrid

AddSubjectPositiveDataResponse

Teenuse testimine

Sisendandmed peavad vastama nõuetele.

Teenuse tulemuseks ei uuendata andmeid andmebaasis.

updateCredit.v1

Ühe tarbijakrediidi andmete uuendamine andmevahetussüsteemi andmebaasis.

Päringu soap ümbriku keha parameetrid

UpdateSubjectPositiveData


Vastuse soap ümbriku keha parameetrid

UpdateSubjectPositiveDataResponse


Teenuse testimine

Sisendandmed peavad vastama nõuetele.

Teenuse tulemuseks ei salvestata andmeid andmebaasi.

deleteCredit.v1

Ühe tarbijakrediidi andmete kustutamine andmevahetussüsteemi andmebaasist.

Päringu soap ümbriku keha parameetrid

DeleteSubjectPositiveData


Vastuse soap ümbriku keha parameetrid

DeleteSubjectPositiveDataResponse


Teenuse testimine

Sisendandmed peavad vastama nõuetele.

Teenuse tulemuseks ei kustutata andmeid andmebaasist.

uploadCreditsMtom.v1

Kõigi kehtivate tarbijakrediitide andmete sisse importimine andmevahetussüsteemi andmebaasi.

Päring

Päringu sõnum on MTOM/XOP formaadis, mis vastab SOAP multipart/related standardile. Sõnumi esimeses osas on SOAP ümbrik. Sõnumi teises osas on gzip-ga kokkupakkitud ja seejärel base64-ga kodeeritud tarbijakrediitide andmetega xml, mis vastab skeemile https://services.krediidiinfo.ee/schemas/positive_register/credit/v1/insert.xsd.


SOAP ümbriku parameetrid on:

UploadPositiveDataMtom


Loaninfo debtors.png


Näitepäring:

...Teised päised
Content-Type: multipart/related; type="application/xop+xml"; start="<xxx>"; start-info="text/xml"; boundary="MIME_boundary"'
MIME-Version: 1.0

--MIME_boundary
Content-Type: application/xop+xml; charset=UTF-8; type="text/xml"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-ID: <xxx>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
          xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd"
          xmlns:id="http://x-road.eu/xsd/identifiers"
          xmlns:posr="http://www.krediidiinfo.ee/services/posr">
  <SOAP-ENV:Header>
    <xrd:client id:objectType="SUBSYSTEM">
      <id:xRoadInstance>EE</id:xRoadInstance>
      <id:memberClass>COM</id:memberClass>
      <id:memberCode>00000000</id:memberCode>
      <id:subsystenCode>TEST</id:subsystenCode>
    </xrd:client>
    <xrd:service id:objectType="SERVICE">
      <id:xRoadInstance>EE</id:xRoadInstance>
      <id:memberClass>COM</id:memberClass>
      <id:memberCode>10256137</id:memberCode>
      <id:subsystemCode>POSR</id:subsystemCode>
      <id:serviceCode>uploadCreditsMtom</id:serviceCode>
      <id:serviceVersion>v1</id:serviceVersion>
    </xrd:service>
    <xrd:id>test</xrd:id>
    <xrd:userId>EE00000000000</xrd:userId>
    <xrd:protocolVersion>4.0</xrd:protocolVersion>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body>
    <posr:uploadCreditsMtom>
      <positive_data>
        <inc:Include href="cid:xxx"/>
      </positive_data>
    </posr:uploadCreditsMtom>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

--MIME_boundary
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <xxx>
Content-Disposition: attachment;

H4sIAAAAAAAAA12PsW7CQAyGd6S+Q+Q9dxeoRIkIbEx0KpXYoujOCRbEh84uyeM3abtQyfLi///kb7sf+1v2wCQUuYLCOMiQfQzEXQWfp0P+Bvvdy2LrI8tXj6n2CQOpZFOPpaRQwUX1Xlo7DIO5zkeahttoEK34C/aN2HsUUnpgnbAjUUz2F1NTQFZqaXrAjBLgDzsKPXGHlYmps0vnCnt+P378YHNi0YY9QtYhY2oU6zAtpR4rmLN5scyL9cltypUrX9cwi9j/Jrtv1xHpQQQBAAA=


--MIME_boundary--

Vastuse soap ümbriku keha parameetrid

UploadPositiveDataMtomResponse

Teenuse testimine

Sõnumi teises osas oleva attachment saab olla suvaline string kodeeritud base64-ga. Andmete importimist ei toimu.

getUploadStatus.v1

Faili töötlemise staatuse pärimine mis oli tekitatud kõigi kehtivate tarbijakrediitide andmete sisse importimise tulemusena andmevahetussüsteemi.

Päringu soap ümbriku keha parameetrid

UploadPositiveDataStatus


Vastuse soap ümbriku keha parameetrid

UploadPositiveDataStatusResponse

Teenuse testimine

Sisendparameeter doc_id võib suvaline number olla.

Teenuse tulemuseks on suvaline staatus.

Tehniline viga

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <SOAP-ENV:Fault>
       <faultcode>SOAP-ENV:Server</faultcode>
       <faultstring>Internal service error</faultstring>
       <faultactor/>
       <detail>
         <faultCode>-50200</faultCode>
         <faultString>Internal service error</faultString>
       </detail>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Veakoodid

-50200 Internal service error
Sisemine viga
-50201

-50301

Invalid request
Vigane päringu formaat või sisu
-50202 Access denied
Kasutajal puudub liigipääs süsteemile
-50203 Partial data
Päringu vastus sisaldab osalisi andmeid.
-50250 Credit data sync failed
Tarbijakrediidi andmete sünkroniseerimine (sisestamine, uuendamine, kustutamine) ebaõnnestus
-50252Invalid consent document
Nõusoleku dokument ei ole pre-genereeritud või on vigane digidoc konteiner.
-50300Invalid xml
Viga xml-s

Lingid

Funktsionaalne spetsifikatsioon