Basic Authentication näide

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search

Järgnevalt on toodud HTTP sõnumi päise näidis, mis saadetakse SOAP kliendi poolt serverile, kui päritakse liidese kiCompany kaudu meetodit findCompanies.


Klient kasutab kasutajanimena 1234 ja paroolina tere. Basic Authenticationi korral lisatakse HTTP päisesse rida


Authorization: Basic MTIzNDp0ZXJl


Kus string MTIzNDp0ZXJl sisaldabki kasutajanime ja parooli. String saadakse kasutajanimest ja paroolist, mis liidetakse kujul 1234:tere ning seejärel teisendatakse base64 kodeeringusse.


Kliendi HTTP päringu päis näeb välja järgmine:

POST /soap.php?name=KiCompany HTTP/1.1
Host: services.krediidiinfo.ee
Connection: Keep-Alive
User-Agent: PHP-SOAP/5.2.5
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
SOAPAction: "urn:#FindCompanies"
Content-Length: 534
Authorization: Basic MTIzNDp0ZXJl