KiCompany

From services.krediidiinfo.ee
Jump to: navigation, search
Flag of the United Kingdom.svg In English


Tutvustus

KiCompany on SOAP protokollil põhinev Creditinfo AS veebiteenus ettevõtete, mittetulundusühingute ja riigiasutuste põhiandmete pärimiseks. Liides on mõeldud klientidele, kes soovivad integreerida oma süsteemi firmaotsingu funktsiooni.

WSDL

KiCompany WSDL asub aadressil http://services.krediidiinfo.ee/KiCompany.wsdl.

Microsofti arendusvahendite kasutajate jaoks on tehtud teine WSDL: http://services.krediidiinfo.ee/KiCompanyLit.wsdl. See erineb varasemast WSDL-ist selle poolest, et RPC/encode asemel kasutatakse RPC/litteral-i.

.NET core arendusvahenditega on ühilduv http://services.krediidiinfo.ee/KiCompanyNetCore.wsdl, url: https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCompany&ver=NetCore

Testimine

Lühidalt on KiCompany testpäringute sooritamiseks vaja vastavat õigust ning päringu URL'i tuleb lisada "debug" parameeter (https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCompany -> https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCompany&debug). Testimise kohta rohkem ja detailsemat infot leiab http://services.krediidiinfo.ee/wiki/index.php/Veebiteenuste_silumine lehelt.

Meetodid

getName

Ettevõtte nime pärimine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: regCode xs:string Ettevõtte äriregistri kood.
Väljundparameeter: name xs:string Ettevõtte nimi. Kui ettevõtte nime ei leita (sellise nimega ettevõtet ei eksisteeri, ettevõtte äriregistrikood vigane vms), siis on väljundparameetri väärtuseks tühistring.


getRegistryName

Ettevõtte Äriregistri pika nime pärimine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: regCode xs:string Ettevõtte äriregistri kood.
Väljundparameeter: name xs:string Ettevõtte nimi. Kui ettevõtte nime ei leita (sellise nimega ettevõtet ei eksisteeri), siis on väljundparameetri väärtuseks tühistring. Vigase registrikoodi korral tagastatakse viga -20501 (Invalid registry code value)


findCompanies

Ettevõtete otsimine nime järgi. Tulemuseks on massiiv, mis sisaldab otsingustringile sobivate ettevõtete nimesid ja äriregistrikoode.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: name xs:string Ettevõtte nimi või nime algus. Kui lisada ette % märk, siis otsitakse antud sõne sisalduvust ka ettevõtte nime sees. NB! % märgiga otsing võib olla oluliselt aeglasem.
count xs:int Leitud ettevõtete maksimaalne arv, mis meetodi tulemuses võib olla. (Meetod ei tagasta korraga rohkem kui 100 ettevõtet)
Väljundparameeter: companies ResultCompanyIDDataArray Indekseeritud massiiv, mille elementideks on ResultCompanyIDData tüüpi elemendid.

ResultCompanyIDData on kirje järgmise struktuuriga:

Nimi Tüüp Kirjeldus
regCode xs:string Ettevõtte äriregistri kood
name xs:string Ettevõtte nimi.

getBasicData

Ettevõtte põhiandmete pärimine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: regCode xs:string Ettevõtte äriregistri kood.
Väljundparameeter: data CompanyBasicDataType Kirje ettevõtte andmetega.

Kui regCode-ile vastavat ettevõtet ei leita, siis tagastatakse SOAP veateade koodiga -10231.

CompanyBasicDataType tüüpi kirje järgmise struktuuriga:

Nimi Tüüp Kirjeldus
regCode xs:string ettevõtte äriregistri kood
name xs:string ettevõtte nimi.
street xs:string tänava nimi turunduseks kasutatavas postiaadressis
postCode xs:string posti indeksi number turunduseks kasutatavas postiaadressis
city xs:string linna nimi turunduseks kasutatavas postiaadressis
legalStreet xs:string tänava nimi juriidilises aadressis
legalPostCode xs:string posti indeksi number juriidilises aadressis
legalCity xs:string linnanimi juriidilises aadressis
phones xs:string telefonide numbrid
faxes xs:string fakside numbrid
web xs:string interneti kodulehekülje URL
emails xs:string e-posti aadressid
legalForm xs:string juriidiline vorm
shareCapital xs:int osakapitali suurus
shareCapitalCur xs:string valuuta tähis, milles on osakapitali suurus antud
regTime xs:string ettevõtte registreerimise aeg Äriregistris. Formaat: yyyy-mm-dd
regPlace xs:string registriosakonna nimetus kus ettevõte registreeriti
activities xs:string ettevõtte tegevusalade loetelu. Iga tegevusala ees on string '* ' (tärn ja tühik). Alates 29.07.2011 on väärtuseks tühistring.
status xs:string äriregistri staatuse nimetus

getContactData

Ettevõtte kontaktandmete pärimine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: regCode xs:string ettevõtte äriregistri kood.
Väljundparameeter: data CompanyContactDataType kirje kontaktandmetega

Kui regCode-ile vastavat ettevõtet ei leita, siis tagastatakse SOAP veateade koodiga -10231.

CompanyContactDataType tüüpi kirje on järgmise struktuuriga:

Nimi Tüüp Kirjeldus
street xs:string tänava nimi turunduseks kasutatavas postiaadressis
postCode xs:string posti indeksi number turunduseks kasutatavas postiaadressis
city xs:string linna nimi turunduseks kasutatavas postiaadressis
phones xs:string telefonide numbrid
faxes xs:string fakside numbrid
web xs:string interneti kodulehekülje URL
emails xs:string e-posti aadressid


getLegalPostAddress

Ettevõtte juriidilise aadressi pärimine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: regCode xs:string ettevõtte äriregistri kood.
Väljundparameeter: data CompanyPostAddressType kirje juriidilise aadressi andmetega

Kui regCode-ile vastavat ettevõtet ei leita, siis tagastatakse SOAP veateade koodiga -10231.

CompanyPostAddressType tüüpi kirje on järgmise struktuuriga:

Nimi Tüüp Kirjeldus
street xs:string tänava nimi
postCode xs:string indeks
city xs:string linn


isRegCodeValid

Ettevõtte äriregistri korrektsuse kontrollimine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: regCode xs:string Ettevõtte äriregistri kood
Väljundparameeter: isValid xs:boolean Tõene, kui parameetriga ette antud äriregistri kood on kaheksakohaline arv ja viimane kontrollnumber on õige.


getVATNo

Ettevõtte käibemaksukohustuslase numbri pärimine.

Nimi Tüüp Kirjeldus
Sisendparameetrid: regCode xs:string Ettevõtte äriregistri kood.
Väljundparameeter: vatNo xs:string KMK number. Kui KMK number ei kehti või ettevõte ei ole käibemaksukohuslane, siis tagastatakse tühistring. Probleemide korral ühendumisel Maksuametiga tagastatakse viga -20502 (Error connecting to Tax Board)

Veakoodid

-10231 No company found!

Creditinfo andmebaasist ei leitud parameetriga ette antud registrikoodile vastavat ettevõtet. Kontrollida registrikoodi.

(vt lisaks üldiseid veakoode)

Programmi näidis PHP-s

Järgnevalt on toodud PHP-s kirjutatud KiCompany veebiteenuse kasutamise näide.

<?php
/**
 * Example of using KiCompany web service of Creditinfo AS
 * 
 * @author Rait Kapp <rait@creditinfo.ee>
 * @created 15.02.2011
 */
$wsdl_url = 'http://services.krediidiinfo.ee/KiCompany.wsdl';
$server_url = 'https://services.krediidiinfo.ee/soap.php?name=KiCompany'; 


$params = array('location' => $server_url
       , 'login'     => 'online_code' // Online Code issued by Creditinfo client management. Make sure that login value is string type (PHP bug?).
       , 'password'   => 'passwd'
//       , 'proxy_host'  => 'cache.neti.ee'  // If necessary use proxy and proxy port.
//       , 'proxy_port'  => 8080
       , 'encoding' => 'ISO-8859-13'
        );


$client = new SoapClient($wsdl_url, $params);


$name = 'KREDIIDI';
$companies = $client->findCompanies($name, 3);
print_r($companies);

$regCode = '10256137';
$name = $client->getName($regCode);
echo "Äriregistri kood {$regCode} kuulub ettevõttele {$name}\n";

$data = $client->getBasicData($regCode);
echo "Aadress: {$data->street} {$data->postCode} {$data->city}\n";

$regCode = '10256136'; // kontrollnumber on vale!
if (!$client->isRegCodeValid($regCode)) {
  echo "Äriregistri kood {$regCode} on vigane.\n";
} else {
  echo "Äriregistri kood {$regCode} on korrektne\n";
}

?>

Programmi väljund:

Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [regCode] => 90006012
      [name] => KREDIIDI JA EKSPORDI GARANTEERIMISE SIHTASUTUS KREDEX
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [regCode] => 10704587
      [name] => KREDIIDI JÄRELVALVE OÜ
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [regCode] => 11626688
      [name] => KREDIIDIBÜROO OÜ
    )

)
Äriregistri kood 10256137 kuulub ettevõttele CREDITINFO EESTI AS
Aadress: Narva mnt 5 10117 Tallinn
Äriregistri kood 10256136 on vigane.


HTTP päringute näidised

Failis kiCompany_request_examples.zip on KiCompany HTTP päringute ja päringu vastuste näidised. Kui KiCompany integreeritakse süsteemi saates otse HTTP päringuid, siis HTTP vastuse parsimisel kasutada XML vahendeid. Mitte käsitleda HTTP vastuseid kui stringe ja parsida neid nö käsitsi. Kui Creditinfo uuendab SOAP serveri tarkvara, siis võib vastuse sõnumi kuju muutuda.